Zanimivi vsebinski slopi

 • Šport in rekreacija - predstavlja kolesarske in planinske poti, lokacije planinskih koč in drugih športnih prizorišč.
 • Kultura in užitki - točke kulture, zabave in užitkov za dušo in telo.
 • Interesne skupine - namenjena je različnim interesnim skupinam, ki želijo predstaviti svoje delovanje.
 • Turizem - prikazuje uporabne informacije, ki pripomorejo k nemotenemu uživanju prostega časa.
 • Slovenija v fotografijah - vsebuje opise ter fotografije in panoramske slike različnih delov Slovenije.
 • Splošne informacije - prikazuje informacije, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju.
 • Promet - predstavlja strukturo cestnega, železniškega in letalskega prometa.
 • E-kataster jam - interaktivni zemljevid z legami jam in osnovnimi podatki o jamah.
 • Zdravje - lokacije zdravstvenih uslug za ljudi in male živali.
 • Zgodovina - Zanimive vsebine povezane z zgodovino Slovenije.
 • Izobraževanje - vsebuje uporabne informacije, povezane z rednim, izrednim in dopolnilnim izobraževanjem.
 • Register divjih odlagališč - projekt registracije in čiščenja vseh ilegalnih odlagališč v Sloveniji.
 • eNarava - interaktivni atlas učnih poti, habitatov in vrst na izbranih območjih Slovenije.
 • Projekt EnGIS - atlas alternativnih in predvsem obnovljivih virov energije (sončna, vetrna, termalna, ipd), prikazane pa so tudi klasične elektrarne.
 • Tla - prikazuje geološko podlago, rabo ter hidrogeološke in druge značilnosti tal.
 • Voda - prikazane so vodne površine, hidrografija, vodovodni sistemi, povodja, hidrogeološke značilnosti ter lokacije, povezane z varstvom voda.
 • Onesnaževanje zraka - prikazuje vire emisij, merilna mesta in pregled onesnaženosti.
 • Podnebne spremembe - prikazuje kazalce in vzroke podnebnih sprememb, projekcije možnih učinkov in primere dobre prakse za boj proti podnebnim spremembam.
 • Karta za testiranje - na njej se uporabniki lahko igrajo in preizkušajo različne prijeme.
 • POI - Karta slojev, ki so uvrščeni v kategorijo POI (Points Of Interest).