Viri uporabljenih podatkov

Mnogo podatkov, ki se nahajajo v Geopedii, so vnesli uporabniki. Vse skupaj pa ne bi delovalo, če ne bi uporabili že obstoječih podatkov iz velikega števila virov:

Pri vsakem prostorskem sloju, ki izvira iz zunanjih evidenc, je naveden vir podatkov.