Načini uporabe

JAVNI NAČIN UPORABE GEOPEDIE

Geopedia je brezplačni - samonastajajoči atlas, ki ga lahko ureja vsakdo. Deluje na podoben način kot Wikipedia. Geopedia je sestavljena iz javnih podatkov ter podatkov, ki jih uporabniki ponudijo v javno uporabo. Javni sloji podatkov so označeni s kategorijo »javno«. Ko uporabnik ponudi sloj v javno uporabo le-ta postane trajno javen in od tistega trenutka dalje si nihče več ne more prilastiti teh podatkov. Uporabnik, ki želi uporabljati javne podatke, si lahko naredi kopijo in podatke poljubno ureja dalje, vendar pa je originalni sloj prosto dostopen za vse ostale uporabnike. Uporabnikom je omogočen pregled in urajanje tistih podatkov, za katere imajo pravico do pregleda in urejanja. Vse podatke, ki jih uporabnik objavi na Geopedii bo lahko kadarkoli izvozil iz sistema. Javni del Geopedie bo vedno brezplačen in javno dostopen vsem uporabnikom. Podatkov iz javnega dela Geopedie uporabniki ne smejo uporabljati v komercialne ali poslovne namene, razen na način, ki ga predvideva projekt Geopedia oziroma s posebnim dogovorom z upraviteljem javnega dela podatkov.
Več o načinih uporabe Geopedie si lahko preberete na strani o funkcionalnosti samih različic Geopedie.

NovoFunkcionalnosti Geopedie

Uporabniški način Geopedie

Vsak registriran uporabnik ima možnost kreiranja lastnih kart in slojev, pri čemer lahko uporabi vse javno dostopne karte in sloje. Uporabnik lahko svojim kartam in slojem določa pravice - lahko jih deli z vsemi (javno dostopne karte in sloji)  ali samo z določenimi uporabniki. Pravice lahko uporabnik določa ločeno za pregledovanje in urejanje. Uporabnik lahko deli kreirane karte in sloje z drugimi uporabniki preko spletne povezave ali se odloči, da jih bo uporabljal samo zase. Uporabniki kreirane karte in sloje ne smejo uporabljati v komercialne namene!

Uporaba pri poslovanju

Geopedia nudi vso potrebno podporo, ki jo podjetja in organizacije nudijo pri upravljanju prostorskih podatkov.

Sistem dostopnih pravic uporabnikov

Obstajajo trije nivoji dostopnosti do podatkov in storitev Geopedie:
1. nivo
- PREGLEDOVANJE - omogoča enostavno pregledovanje le določenih vsebin, ki so na voljo za splošno uporabo na straneh aplikacije. Za dostop do vsebin registracija ni potrebna.
2. nivo - PREGLEDOVANJE IN VNAŠANJE - omogoča dostop do razširjenega nabora vsebin kot tudi vnašanje geolociranih podatkov. Za dostop do tega nivoja je potrebna registracija uporabnika.
3. nivo - INTERESNE SKUPINE IN POSAMEZNIKI - omogoča dostop do najširšega nabora vsebin kot tudi vnašanje geolociranih podatkov. Z registriranimi uporabniki in skupinami se sklene dogovor o obliki sodelovanja, hkrati pa so uporabnikom po potrebi zagotovljena dodatna posebna orodja po meri in specifičnosti njihovih zahtev.