Spletni servisi Geopedie

Spletni servisi za delovanje potrebujejo avtentifikacijsko kodo. Zainteresirani uporabniki lahko le-to dobijo za testno obdobje ali pa za daljši čas tako, da pišejo na info@geopedia.si.

Geocoding

Address: http://services.geopedia.si/geocoding
Required parameters: q - query
Optional parameters: None
Result Location info as specificed in geocoding standards
Example: http://services.geopedia.si/geocoding?q=Teslova%2030%20ljubljana&authentication=CODE

V zgornjem URL-ju je potrebno izraz *CODE* zamenjati s pravim. Za več nas kontaktirajte.

D48 to WGS84

Address: http://customers.geopedia.si/services/d48towgs84.php
Required parameters:
 • code - access code
 • x - x coordinate Gauss-Krueger (375200-624100)
 • y - y coordinate Gauss-Krueger (30800-194000)
Optional parameters: precision - precision (0-4,default: 2)
Result Latitude, longitude (XML response)
Example: http://customers.geopedia.si/services/d48towgs84.php?code=CODE&x=462231&y=100891&precision=3

WGS84 to D48

Address: http://customers.geopedia.si/services/wgs84tod48.php
Required parameters:
 • code - access code
 • lon - longitude (e.g. 14.507)
 • lat - latitude (e.g. 46.05)
Optional parameters: precision - precision (0-2,default: 2)
Result Latitude, longitude (XML response)
Example: http://customers.geopedia.si/services/wgs84tod48.php?code=CODE&lat=46.051&lon=14.507&precision=3

Get image

Address: http://customers.geopedia.si/services/getImage.php
Required parameters:
 • code - access code
 • x - x coordinate Gauss-Krueger (375200-624100)
 • y - y coordinate Gauss-Krueger (30800-194000)
 • w - width in px (1-2000)
 • h - height in px (1-2000)
 • s - scale (7-20)
Optional parameters:
 • imgHeight - to optimize speed, image can be reduced to certain width
 • imgWidth - to optimize speed, image can be reduced to certain height
Result JPEG image
Example: http://customers.geopedia.si/services/getImage.php?code=CODE&x=462231&y=100891&w=800&h=600&s=16&imgWidth=350

V zgornjem URL-ju je potrebno izraz *CODE* zamenjati s pravim. Za več nas kontaktirajte.

 

Pošljite povpraševanje