Sloj - Iz Geometričnega središča Slovenije na 100 slovenskih vrhov (žigi)


Pregled

Iz Geometričnega središča Slovenije na 100 slovenskih vrhov (žigi)
Opomba: zaradi nastavitev nekateri prostorski sloji niso vidni na vseh nivojih, zato je lahko slika prazna.
S klikom na sliko si lahko prostorski sloj pogledate v Geopedii na vseh nivojih merila.

Metapodatki