Sloj - Največja snežna obtežba s povratno dobo 50 let 1951–2005


Pregled

Največja snežna obtežba s povratno dobo 50 let 1951–2005
Opomba: zaradi nastavitev nekateri prostorski sloji niso vidni na vseh nivojih, zato je lahko slika prazna.
S klikom na sliko si lahko prostorski sloj pogledate v Geopedii na vseh nivojih merila.

Metapodatki