Razširjena slovenska planinska pot

Bavški Grintavec © Rihard Cerk

Zadnja iz trilogije vodnikov gospoda Jožeta Dobnika, Razširjena slovenska planinska pot, nam kot dopolnilo Slovenske planinske poti od Maribora do Ankarana nudi pogled na geografsko raznolikost Slovenije.

Točke na poti so razporejene po vsej Sloveniji, med seboj niso povezane in pomeni vsaka samostojni cilj.

Z dokončano Slovensko planinsko potjo in z obiskom Razširjene slovenske planinske poti bo obiskovalec spoznal vso Slovenijo in njeno različnost od ravninskega Prekmurja do morja, od pravljičnih Gorjancev do visokih vrhov Julijskih Alp in od obmejnega Kozjaka do Krasa.