Martinovanje in Popotovanje od Litije do Čateža

Proti Šoštanju, avtor SkyWalke

Kurilna (ogrevalna) sezona se začne, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v drugi polovici leta tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C in konča, ko je zunanja temperatura ob 21. uri v treh zaporednih dneh večja od 12 °C in po tem datumu v prvi polovici leta ni več treh zaporednih dni, ko bi se temperatura ponovno znižala na 12 °C ali manj. Za kuriva uporabljamo fosilna goriva, za okolje bolj prijazna biogoriva ali obnovljive vire energije.

Več ...

Ob dnevu spomina na mrtve se spomnimo tudi tistih, ki so padli ali bili usmrčeni v 2. svetovni vojni. Grobišča prikazuje vsebinski sklop z enakim imenom.

11. novembra je god sv. Martina, to je dan, ko se mošt spremeni v vino. Slovenija je vinorodna dežela, precej je zemljišč za hmeljišča, sadovnjake in vinograde, kar precej pa je tudi vinotek in vinskih kleti. Da pa ne bomo razpravljali samo o pijači - tudi Cerkve svetega Martina so v Sloveniji pogosto zastopane.

Ste prebrali knjigo Popotovanje od Litije do Čateža? Teorijo lahko preizkusite še v praksi, saj bo 12. novembra že tradicionalni pohod po Levstikovi poti.

3. nedelja v novembru je svetovni dan spomina na žrtve cestno-prometnih nesreč. Prometa je vedno več, kljub pogostejšim kontrolam in poostrenim kaznim posamezniki predvsem pri zgoščenem prometu ne spoštujejo bontona na cesti.

17. november je svetovni dan študentov. Nacisti so 17. novembra 1939 zavzeli študentske domove praške univerze in več kot 1200 študentov deportirali v koncentracijska taborišča.

29. november je svetovni dan urbanizma. Urbanizacija povzroča spremembo rabe tal, za primerjavo prilagamo karto Emone ter zanimivosti Celja in Škofje Loke. NOVA VSEBINA