Nova različica Geopedie in novi podatki

Geopedia Pro

Kot ste morda že opazili, je prišlo pri Geopedii do nekaj sprememb. Med najbolj očitnimi:

  • V sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije smo posodobili topografske podlage, ki so zdaj bolj pregledne, predvsem pa bolj ažurne.
  • Na Geopedia Lite smo spremenili razporeditev elementov, v skladu s priporočili uporabnikov - iskanje poti, pošiljanje povezave in tiskanje so zdaj zgoraj ob okencu za iskanje.
  • Geopedia Lite ima dodan prikaz D48 in WGS84 koordinat v desnem spodnjem kotu.
  • V URL smo vključili dodaten parameter, s katerim boste drugim lahko že vnaprej določili tip vključene podlage ("b" parameter).
  • Zaživela je tudi Geopedia Pro - prva različica orodja, ki je namenjena naprednim uporabnikom, ki želijo Geopedio uporabljati kot pravo GIS orodje in si pri tem pomagati še s številnimi podatkovnimi bazami v sistemu.

To je drugi korak zgodbe, ki smo jo začeli pred nekaj meseci, ko smo objavili novo Geopedio Lite. Le-ta je namenjena veliki večini uporabnikov, ki smo jim želeli omogočiti kar se da enostavno pregledovanje prostorskih vsebin. "Stara" Geopedia je in bo še naprej ostala namenjena uporabnikom, ki želijo urejati skupne in svoje lastne vsebine. Geopedia Pro pa je za tiste, ki v spletnem GIS-u prepoznate orodje, uporabno pri vašem raziskovanju in delu. Tej različici bomo v prihodnosti dodajali nove funkcionalnosti, da bo postala še bolj uporabna.

Prav tako bomo še naprej delovali v smeri osveževanja vseibn, ki so v Geopedii. Med prvimi bi želeli nadgraditi letalske posnetke. Žal pa je to povezano s precejšnjimi stroški. V kolikor nam pri tem lahko pomagate, se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Opomba: kot ob vsaki dosedanji spremembi je tudi tokrat priporočeno, da uporabniki naredite t.i. "force refresh" (CTRL+F5 oziroma brisanje predpomnilnika brskalnika).