Nov projekt Naravne nesreče

Naravne nesreče

Pri Geopedii smo za Center odličnosti VESOLJE-SI pripravili spletno aplikacijo Naravne nesreče, katere namen je predstavitev obstoječih podatkov o ogroženosti pred naravnimi nesrečami v Sloveniji.

Prvi manjši projekt je bil skupaj s Centrom odličnosti izveden že oktobra, ko smo pripravili prezentacijo o spremljanju poplav 18. 9. 2010, ki so močno prizadele velik del Slovenije.

Sedaj smo vsebine razširili na 5 tipov naravnih nesreč - poplave, potresi, suša, toča ter neurja in močan veter. Pri posameznem tipu so prikazani prostorski podatki, povezani z ogroženostjo ter opis razredov. Na zemljevidu lahko vklapljate in izklapljate vsebinske sloje.

Za obiskovalce najbolj zanimiva pa je lokacijska poizvedba - v obrazec preprosto vpišete svoj naslov, aplikacija pa bo podala poročilo o faktorjih ogroženosti na tistem mestu.

Pojdi na Naravne nesreče