Evropski pešpoti E6 in E7

Evropski pešpoti E6 in E7

Evropske pešpoti so mednarodne pešpoti, namenjene rekreacijskemu pohodništvu prek različnih evropskih dežel.

Prek Slovenije potekata Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana - Evropska pešpot E-6, ki teče od Baltika do Jadrana in Naprudnikova pot od Soče do Mure - Evropska pešpot E-7, ki teče od Atlantika do Črnega morja.

Vsebinski sloj prikazije lokacije žigov in vmesnih točk ter dve trasi, ena prikazuje potek poti od žiga do žiga, druga pa potek poti, kot je opisana v vodniku.

Posebna zahvala gre Kosti Bizjaku, ki je nesebično prispeval svoje vtise s pohoda po E6.