Prikaz višinskega profila terena na stari različici Geopedie

Ta postopek opisuje postopek prikaza višinskega profila na stari različici Geopedie. Na novi različici Geopedie lahko najdete tukaj.

Višinski profil terena prikazuje dvigovanje oziroma spuščanje terena za vnešene linije na sloju.
Če ima sloj tip geometrije točke, potrem se prikaže višina te točke, če pa je izbran tip geometrije linije, se prikaže dviganje in spuščanje terena za izbrano linijo.

V primeru, da je za izbran zapis vnešenih več linij se pri prikazu višinskega profila linije izrisujejo ena pod drugo v takšnem vrstnem redu, kot so bile vnešene

Kot primer je izbran sloj Kolesarske poti.
Uporabnik izbere zapis na sloju. v testnem primeru je izbran zapis Cestna pot Zalog - Litija
Sloj Kolesarske poti

S klikom na gumb Profil, se uporabniku grafično prikaže višinski profil za za linijo na zapisu.Višinski profil

Za vsak posamezen profil se izračunajo naslednje informacije:
Višinski podatki:

  • Začetek poti
  • Konec poti
  • Najvišja točka na poti
  • Najnižja točka na poti
  • Razlika med višinami
  • Vzpon
  • Spust

Razdalja na poti:

  • Vzpon
  • Spust
  • Skupna razdalja

Če uporabnik zapisu doda novo linijo, se pri profilu prikažeta dva višinska profila za dve vnešeni liniji.
Višinski profil

Še en primer - Dobrunje - Lipoglav

Oznake: