Navodila za uporabo Geopedie V1

Spoznajte Geopedio

  geo1_09_20_resize.jpg

 
1.    Karta - prikaz izbrane karte, opis karte in sloje na karti.
2.    Sloj - opis in nastavitev sloja ter dodajanje novega sloja.
3.    Osebno - lastni sloji in karte. Potrebna prijava v sistem.
4.    Rezultati iskanja - prikaz rezultatov iskalnika.
5.    Iskalnik
6.    Navigacija po Geopedii - premikanje po zemljevidu.
7.    Zemljevid
8.    3D pogled - uporaba 3D pregledovalnika.
9.    Natisni - tiskanje  izbranih podlag in kart.
10.  Lokacija in merilo - prikaz lokacije in merila na karti.
11.  Portal - povezava na portal Geopedie.
12.  Pomoč - povezava do navodil za uporabo Geopedie.
13.  Prijava / Odjava - Prijava/Odjava uporabnika v/iz aplikacije
14.  Podlage - Ortofoto podlage zemljevida.
15.  Višine -  prikaz višinskih podlag zemljevida.
16.  Relief - prikaz reliefa.
17.  Topo - topografska podlaga.
18.  Izberi karto - izbira želene karte
19.  Sloj - sloj(i), ki je(so) vsebovan(i) na karti.
20.  Merilo - merilo razdalj.
21.  Zapis - zapis na izbranem sloju.

Premikanje po zemljevidu s pomočjo miške

 • Zumiranje: Dvokliknite z levim gumbom miške ali označite območje na zemljevidu, ki ga želite povečati.
 • Uporaba koleščka miške: postavite se na območje zemljevida, ki ga želite približati/oddaljiti in zavrtite kolešček na miški.
 • Premikanje po zemljevidu: Pritisnite in držite desni gumb miške in premaknite miško. Glede na smer premika miške se bo premaknilo tudi območje na zemljevidu. Ko končate s premikanjem spustite desni gumb miške.  

Premikanje po zemljevidu s pomočjo navigacijskega drsnika

Uporabnik s pomočjo drsnika, ki se nahaja na zgornjem levem delu strani približuje (znak +) ali oddaljuje (znak -) območje, ki ga želi pobliže pogledati. Gumba + in - lahko uporabnik nadomesti s koleščkom miške. Za hiter prikaz celotne karte lahko uporabnik nastavi vrednost drsnika najbližje gumbu minus (-) . S tem je omogočen pregled območja celotne Slovenije
Štirismerne tipke so namenjene premikanju levo, desno, gor in dol po zemljevidu. Uporabnik lahko ukaze premikanja izvrši tudi s pomočjo desnega gumba miške tako, da pritisne in drži desni gumb na miški ter premika miško v želeno smer.

geo2.jpg

Avtomatska odjava iz sistema

Uporabnike, ki so prijavljeni (logirani) v sistem in so več kot 15 minut nedejavni aplikacija avtomatsko odjavi iz sistema. Za ponovno prijavo je potrebno osvežiti stran v brskalniku (gumb Refresh, Reload...) in se ponovno prijaviti v sistem.

Pregled navodil za uporabe aplikacije Geopedia

Uporabnik dostopa do teh navodil preko povezave Pomoč, ki se nahaja na zgornjem desnem robu aplikacije.

geo3.jpgDostop do portala Geopedie

Uporabnik dostopa do portala Geopedie preko povezave Portal, ki se nahaja na zgornjem desnem robu aplikacije.
geo4.jpg

Prijava v aplikacijo Geopedia

Uporabnik se prijavi v Geopedio preko povezave Prijava, ki se nahaja na zgornjem desnem robu aplikacije. Za prijavo je potrebno pridobiti uporabniško ime in geslo. Podrobnejša razlaga prijave v sistem se nahaja v poglavju Izdelava lastnega sloja.

geo5.jpg
Prikaz lokacije in merila

Uporabnik, ki želi pridobiti informacijo o posamezni lokaciji na karti to stori tako, da klikne na zemljevid (s tipkama + in - si nastavi poljubno razdaljo) ter pritisne gumb (Y,X) ki se nahaja na zgornjem desnem robu aplikacije. Uporabniku se odpre novo okno, kjer se izpiše:

 • X in Y koordinacija izbrane točke na zemljevidu;
 • GPS lokacija izbrane točke;
 • merilo v katerem pregleduje zemljevid.

Uporabnik zapre prikaz lokacije in merila s klikom na gumb OK.
faq29.jpg

Opomba: Za pregled lokacije in merila ni potrebna prijava v aplikacijo. Lokacija predstavlja koordinate državnega sistema, ki je v Gauss Kruegerjevi projekciji, samo brez vodilnih petic. Če torej koordinatam iz Geopedie prištejete 5000000,
dobite stare, torej Gauss Kruegerjeve koordinate.

Tiskanje zemljevida

Uporabnik, ki želi natisniti zemljevid to stori tako, da klikne na povezavo Natisni, ki se nahaja v zgornjem desnem robu aplikacije.
Odpre se novo okno, kjer so uporabniku na voljo možnosti tiskanja. Z obkljukanjem se izbrana možnost natisne. Na voljo je tiskanje:

 • podlage;
 • karte;
 • zapisa;
 • zadetkov iskanja.

Tiskanje zapisov in zadetkov iskanja je na voljo v primeru, da jih je predhodno uporabnik pregledoval.
Tiskanje
Ob kliku na gumb OK, se uporabniku odpre novo okno s predogledom tiskanja. Uporabnik natisne zemljevid tako, da v izbranem brskalniku pritisne gumb Natisni ("Print").
Opomba: Za funkcionalnost tiskanja ni potrebna prijava v aplikacijo.

Funkcionalnosti Geopedie so razdeljene na naslednja področja:
I. iskanje podatkov - omogočeno vsem uporabnikom
II. pregledovanje podatkov - omogočeno vsem uporabnikom
III. izdelava novega sloja - omogočeno prijavljenim uporabnikom
IV. izdelava nove karte - omogočeno prijavljenim uporabnikom
V. vnos lastnih podatkov v sistem - kontaktirajte: info@geopedia.si.

Z veseljem bomo prisluhnili vašim željam.

I. Iskanje po Geopedii

Uporabniku je pri iskanju naslovov, slojev, kart in zapisov na voljo iskalnik, ki se nahaja na vrhu aplikacije. Za iskanje po Geopedii ni potrebna prijava v aplikacijo. V primeru, da uporabnik v iskalnik vnese koren besede, se bodo izpisali vsi zadetki, ki vsebujejo vnešeni koren besede. Če je vnešena poizvedba preveč splošna in vrne preveliko število rezultatov, se izpiše obvestilo naj uporabnik vnese bolj specifično poizvedbo.
geo6_resize.jpg

1. Iskanje po naslovih

Uporabnik lahko išče želene naslove ulic, krajev in mest tako, da v iskalnik vpiše želen naslov in izbere zavihek Naslovi. Iskanje potrdi z gumbom Išči.
Iskanje po naslovih

V meniju na levi strani aplikacije se uporabniku v zavihku Rezultati iskanja prikažejo ustrezni zadetki iskanja.
Rezultati iskanja

Na zemljevidu se prikaže iskano območje (naslov, ulica).
Prikaz območja

Z izbiro zavihkov Ortofoto, Višine, Relief ali Topo na vrhu zemljevida uporabnik izbira način prikaza iskanja. Kako ugasniti osvetljen rezultat iskanja? Postopek izklopa osvetljenega rezultata iskanja se nahaja v forumu med pogostimi vprašanji ali na tej povezavi.

2. Iskanje po kartah in slojih

Uporabnik lahko išče po kartah in slojih Geopedie. Prikažejo se sloji, oziroma karte, ki so javno dostopni. V primeru, da želi uporabnik pregledovati karto ali sloj, ki ima uporabniške pravice nastavljene za izbrane uporabnike, je potrebna prijava v sistem in nato iskanje po karti oziroma sloju. Iskanje po kartah / slojih poteka tako, da uporabnik vpiše želeno ime karte / sloja v iskalnik, izbere zavihek Karte in sloji ter pritisne gumb Išči.
Iskanje po kartah in slojih

V zavihku Rezultati iskanja se uporabniku prikažejo karte in sloji, ki vsebujejo vnešen iskalni pojem. Ob kliku na izbrano karto ali sloj iz prikaznega seznama kart in slojev, se uporabniku izpiše opis karte /sloja. Uporabnik s klikom na povezavo Izberi in prikaži karto/Izberi sloj pregleda izbrano karto/sloj.

3. Iskanje po zapisih

Iskalnik  po zapisih uporabniku omogoča iskanje in pregledovanje vnešenih zapisov na slojih (točkah, črtah ali poligonih). Iskanje po zapisih poteka tako, da uporabnik vnese želen iskalni niz v iskalnik, izbere zavihek Zapisi in pritisne gumb Išči. V zavihku Rezultati iskanja se izpišejo vsi zapisi, ki vsebujejo islani niz, urejeni po slojih.
Iskanje po zapisih

Ob kliku na želen zapis dobi uporabnik podrobnejše informacije o zapisu. S klikom na povezavo Prikaži uporabnik izriše želen zapis na zemljevidu. S klikom na povezavo Povezava ima uporabnik omogočeno povezavo na zapis. Povezavo si lahko shrani med priljubljene povezave ali jo posreduje prijatelju, znancu... Opomba: Sloj mora biti dodeljen karti, da je pravilno prikazana povezava na zapis.

II. PREGLEDOVANJE PODATKOV

Pri pregledovanju podatkov uporabnik pregleduje že obstoječe karte ter javne karte drugih uporabnikov. Uporabniku se za pregledovanje podatkov ni potrebno logirati v sistem. Za hiter pregled podatkov so uporabniku na voljo štiri predpripravljene podlage. To so:

 • ortofoto posnetki;
 • višine;
 • relief;
 • topografska karta.

Predpripravljene podlage se nahajajo na vrhu zemljevida:
Podlage zemljevida

Uporabnika, ki obišče portal vedno pričaka karta Uporabne informacije (vsebinsko zaokrožen sklop slojev). Uporabnik lahko izbira tudi med ostalimi javno dostopnimi kartami in sloji.

1. Povezava na določeno karto, sloj oziroma točko

Uporabniku je omogočeno, da si izbrano karto, sloj, oziroma točke shrani med priljubljene zaznamke ("bookmarks") v svojem spletnem brskalniku ali pa informacijo o karti, sloju oziroma točki posreduje prijatelju.
Povezava

Na dnu opisa karte, sloja ali točke je uporabniku na voljo atribut Povezava. Uporabnik z levim gumbom miške izbere opcijo kopiranje povezave ("copy link"). Odpre se novo okno z prikazano povezavo na izbrano karto, sloj oziroma točko. Okno s povezavo

Uporabnik si z desnim miškinim gumbom na povezavo in izbiro "kopiraj" oziroma "copy" lahko povezavo shrani v odložišče (clipboard) ozirom med zaznamke v brskalniku.
Kompozicija sporočila

Posredovanje povezave preko e-pošte. Uporabnik lahko posreduje prijatelju povezavo na karto, točko ali sloj tako, da klikne na "generiraj" v prikazanem oknu. Uporabniku se odpre novo okno privzetega e-poštnega odjemalca Opomba: Sloj mora biti dodeljen na karto, da bo povezava na sloj oziroma točko na sloju pravilno prikazana.

2. Izbira obstoječih kart

Uporabniku so na voljo tudi karte drugih uporabnikov (v kolikor so izdelali karto vidno vsem uporabnikom). Uporabnik dostopa do seznama kart preko povezave Izberi karto v zavihku Karta.
geo14.jpg

Ob kliku na povezavo se uporabniku odprejo kategorije kart (Geodetska uprava, Okolje, Turizem, Wikipedia). Znak »+« pomeni, da so znotraj vsake kategorije karte razvrščene na ustrezne podkategorije. V kolikor želi uporabnik pregledovati vse karte, mora izbrati kategorijo Vse. Uporabnik izbere karto tako, da klikne na kategorijo, izbere ustrezno karto znotraj kategorije (izbrana karta se obarva) in pritisne gumb OK.
Kategorije kart

V levem meniju se uporabniku prikaže opis karte, povezava na karto, povezava ki omogoča izbiro nove karte, ter sloji, ki so vsebovani na karti.
Sloji izbrane karte

Z vklapljanjem (kljukica) in izklapljanjem uporabnik prikazuje sloje na karti. S klikom na Podlage pa uporabnik spreminja podlage na karti.

3. Iskanje slojev

Uporabnik lahko preko povezave Izberi sloj v meniju Sloj, izbere vse javno dostopne sloje v sistemu. Sloji so razporejeni v kategorije (Geodetska uprava, Okolje, Wikipedia...) V kolikor uporabnik želi seznam vseh slojev, mora izbrati povezavo Vse. Izbira sloja

Uporabnik izbere sloj tako, da klikne na kategorijo, izbere ustrezen sloj znotraj kategorije (izbrana karta se obarva) in pritisne gumb OK.
Kategorije slojev

III. IZDELAVA NOVEGA SLOJA


1. Postopek izdelave lastnega sloja podatkov

Če želi uporabnik ustvariti nov sloj, je najprej potrebna prijava v sistem. Za prijavo v sistem je potrebna pridobitev  uporabniškega imena in gesla, ki ga dobimo tu. V sistem se lahko uporabnik prijavi tudi tako, da klikne na povezavo Prijava v zgornjem delu aplikacije. V primeru, da je uporabnik pozabil svoje geslo, lahko s klikom na povezavo Pozabljeno geslo v meniju Prijava pridobi geslo na elektronski naslov, ki ga je navedel ob prijavi.
Prijava na Geopedio

Po pridobitvi uporabniškega imena in gesla, ju uporabnik vnese tako, da klikne povezavo Prijava. Po uspešni prijavi v sistem se na zgornjem desnem robu glavnega menija prikaže izpisano ime uporabnika. Uporabnik se sedaj lahko loti izdelave novega sloja. Uporabnik izdela nov sloj tako, da v zavihku Osebno klikne na gumb Nov sloj.
Gumb Nov sloj

Odpre se novo okno Dodajanje sloja, kamor opišemo sloj ter vnesemo polja, ki jih želimo prikazati na posameznem sloju. V testnem primeru bomo izdelali sloj »Zanimivosti občin«.
Dodajanje sloja

Polje Opis vsebuje HTML urejevalnik za lažje urejanje vnešenega besedila. Ob postavitvi kurzorja miške se na posamezni ikonci izpiše njena funkcija.
HTML urejevalnik

Kot Tip geometrije lahko uporabnik izbere:

 • točke (za hiše, tovarne, nahajališča rastlin, zgodovinske spomenike, ipd);
 • črte (za linijske objekte, kot so železnice, ceste, kolesarske poti, ipd) ali
 • poligone (za igrišča, mokrišča, travnike, ipd.).

Pri atributu Pravice, uporabnik določi, kakšne pristojnosti bo dodelil ostalim uporabnikom pri upravljanju s slojem. Vrste pravic, ki jih lahko uporabnik določi drugim uporabnikom so:

 • nedovoljen ogled;
 • ogled (uporabniki imajo možnost ogleda sloja);
 • urejanje podatkov (uporabniki imajo možnost urejanja podatkov na sloju).

Urejanje zapisa (uporabniki imajo možnost urejanja sloja):
Urejanje sloja

V zavihku Polja se le-ta kreirajo, tu se podata opis in lastnosti objektov. V testnem primeru so  izbrana polja: »ime občine«, »opis občine« in »slika občine«. Polja se dodajo na sloj tako, da uporabnik klikne na gumb Dodaj polje. Pri atributu Tip polja se izberemo tisti tip polja, ki najbolj ustrezna obravnavani vsebini. V primeru, da je vneseno polje besedilo, za tip polja izberimo »besedilo«, če pa je vneseno polje slika, potem naj uporabnik za tip polja iz drsnega menija izbere »slika«. V atributu Vidnost se določi vidnost polja. Atribut Obvezno mora biti obkljukan v primeru, ko želimo da je za izbrano polje nujno potrebno vnesti podatke (npr. podatek o imenu kraja za polje Kraj). Po izpolnitvi vseh atributov, polje shranimo z gumbom kljukica Kljukica. Gumb X Gumb X je namenjen preklicu sprememb na izbranem polju, gumb "koš" Koš pa izbriše ustvarjeno polje.

2. Povezava sloja na drug sloj oziroma šifrant

Uporabnik, ki bi želel dodati svoj sloj podatkov na drug sloj (in ima ustrezne pravice za ogled sloja ali povezati sloj s šifrantom (primer šifrant poštnih številk), lahko to naredi tako da poveže svoj sloj z drugim slojem, oziroma šifrantom. Primer: Sloj znamenitosti občin bomo povezali s slojem poštne številke in tako se bo poleg opisa občin izpisala tudi poštna številka za izbrano občino. Sloj povežemo tako, da v zavihku Polja pri atributu Tip izberemo Povezava na sloj/šifrant. Povezava na sloj/šifrant

Sloj, s katerim želimo povezati naš sloj poiščemo tako, da kliknemo na gumb Izberi.... Odpre se okno s kategorijami slojev. Želeni sloj ustrezno izberemo in okno z izpisom kategorij se zapre. Pri atributu Sloj/šifranti se izpiše izbran sloj, oziroma šifrant s katerim smo povezali naš sloj (v testnem primeru se je izpisal sloj Pošte). V zavihku Stil lahko določimo barvo, velikost, simbol za izbrano točko, linijo oziroma poligon.
Stilizacija sloja

Sloj shranimo tako, da kliknemo na gumb Shrani. Izpiše se obvestilo "Sloj je bil uspešno shranjen". Sloj se vedno shrani v kategorijo Vse. V kolikor želi uporabnik zapisati sloj tudi v katero drugo kategorijo to lahko stori s pomočjo gumba Nastavitve, kjer je na zavihku Splošno na voljo atribut Kategorije. Z gumbom + (Dodaj kategorijo) se sloj doda izbrani kategoriji. Uporabnik iz seznam kategorij izbere tisto kategorijo, kamor želi prenesti sloj. V testnem primeru je bil sloj Zanimivosti slovenskih občin dodan kategoriji Najbolj zanimivi. Spremembo potrdimo z gumbom Shrani. Brisanje sloja iz kategorije poteka tako, da se v Nastavitvah izbere kategorijo iz katere želimo izbrisati sloj ter pritisnemo na gumb "koš".

3. VSTAVLJANJE TOČKE NA SLOJ

Točko se vstavi na sloj tako, da uporabnik pri izbranem sloju (v testnem primeru Zanimivosti občin) klikne na meni Dodaj zapis, ki se nahaja v levem meniju pod izbranim slojem.
Dodajanje zapisa

Odpre se novo okno Urejanje: Nov zapis. Kurzor miške dobi rdeč krogec, ki omogoča označevanje območja na zemljevidu. Na zemljevidu uporabnik klikne na mesto, kamor želi postaviti novo točko (v testnem primeru Koper). Če želi uporabnik videti podrobnejšo območje zemljevida, ga približa z vrtenjem koleščka miške.
Urejanje novega zapisa

V oknu Urejanje: Nov zapis izpolnimo polja, ki smo jih ustvarili pri izdelavi novega sloja (dovoljena formata za vstavljanje slik sta JPG in PNG. Maksimalna velikost slike je omejena na 512 KB in resolucija na 1600 X 1200). Slika mora biti nameščena na trdem disku računalnika. S tipko Browse se nastavi pot do slike na lokalnem disku računalnika. S tipko Pošlji se prenese izbrana slika na zapis. Z gumbom Shrani vnesemo točko na sloj. Na zemljevidu se prikaže nova točka. Ob kliku nanjo se izpiše vsebina, ki smo jo predhodno vnesli.
Prikaz shranjene vsebine

V primeru, da bi uporabnik želel shraniti lokacijo ustvarjene točke ali jo posredovati drugemu uporabniku lahko to stori preko atributa Povezava. Podrobnejši opis shranjevanja je opisan v poglavju Povezava na določeno karto, sloj oziroma točko. Vnašanje črt in poligona poteka na podoben način kot vnašanje točke, pri čemer je pri kreiranju sloja potrebno določiti ustrezen Tip geometrije. Linijski objekti in poligoni se kreirajo s klikom na levi miškin gumb, končajo pa s klikom na desni  gumb miške.
Vnašanje geometrije

4. Urejanje točke na sloju

Uporabnik lahko točko (linijo, poligon), ki jo je ustvaril tudi uredi. Po izbiri sloja uporabnik izbere točko, ki jo želi urediti (npr. popraviti območje). Z desnim gumbom miške briše obstoječe točke, z levim gumbom pa vstavlja nove točke na zapis. Vnos linije se zaključi tako, da uporabnik dvakratno klikne na zadnjo vnešeno točko.
Urejanje točk

5. Brisanje točke iz sloja

Točko je mogoče iz sloja izbrisati tako, da uporabnik najprej izbere sloj na katerem se točka nahaja. Na zemljevidu uporabnik izbere točko, ki jo želi izbrisati. V levem meniju se prikaže opis točke.
Brisanje točke iz sloja

Pod opisom točke se nahaja povezava Izbriši. Ob kliku nanjo se odpre novo okno z opozorilom: »Ste prepričani, da želite izbrisati ta zapis?«
Opozorilo o brisanju

Če uporabnik pritisne gumb OK, se bo zapis na sloju trajno izbrisal, če pa klikne gumb Cancel, bo uporabnik brisanje preklical. Opomba: Uporabnik mora imeti pravice za urejanje sloja in mora biti prijavljen v sistem, če želi brisati točke iz sloja.

6. DODAJANJE GPS KOORDINAT NA SLOJ

Postopek dodajanja GPS koordinat na sloj je opisan v pogostih vprašanjih ali na tej povezavi.

IV. IZDELAVA NOVE KARTE

1. Postopek izdelave nove karte

Novo karto uporabnik ustvari tako, da kliknemo na gumb Nova karta v zavihku Osebno v levem meniju.
Izdelava nove karte

Odpre se novo okno Dodajanje karte, kjer na zavihku Splošno poimenujemo in opišemo novo karto. V testnem primeru bo karta poimenovana Opis občin.
Dodajanje karte

Atribut Javni dostop predstavlja ali bo karta vidna tudi drugim uporabnikom. Nabor vrednosti je:

 • nedovoljen - ostali uporabniki ne vidijo karte;
 • ogled - ostali uporabniki vidijo karto v seznamu kart;
 • urejanje - ostali uporabniki lahko urejajo karto.

Na zavihku Sloji se na karto dodajajo predhodno kreirani sloji. Omogočeno je:

 • spreminjanje vrstnega reda slojev;
 • dodajanje skupin slojev;
 • dodajanje izbranega sloja;
 • brisanje sloja.

Dodajanje skupine

Dodajanje sloja karti

V testnem primeru je dodan sloj Zanimivosti občin. Če uporabnik obkljuka možnost Uporabi nastavitev sloja, se  prevzamejo nastavitve  notranjosti, simbola, obrobe in teksta, kot ga je uporabnik določil pri kreiranju sloja. V primeru, da možnost Uporabi nastavitev sloja ni obkljukana, lahko uporabnik določi obrobo, notranjost, simbol in tekst.
Uporaba nastavitev sloja

Gumb Ponastavi prekliče že opravljene spremembe (»Undo«) pri vnosu karte.

2. Hkratno dodajanje več slojev na karto

V primeru, da želi uporabnik dodati več slojev na posamezno karto se lahko vsakokratnem vstavljanju enega sloja izogne tako, da na zavihku Sloji izbere kategorijo slojev, ki jih želi dodati. Uporabnik označi več slojev tako, da drži gumb CTRL in zbere sloje. Izbrani sloji se obarvajo z modro barvo. Uporabnik konča vnašanje več slojev na karto z gumbom OK.Dodajanje več slojev

3. Urejanje karte

Uporabnik lahko ureja karto za katero ima pravico urejanja. Karte, ki jih je kreiral sam so uporabniku na voljo v zavihku Osebno v tabeli karte. Karte, ki so jih ustvarili drugi uporabniki in je omogočeno urejanje, so dosegljive preko zavihka Karta in povezave Izberi karto. Uporabnik ureja karto s pomočjo gumba Nastavitve.
Urejanje karte

Ob kliku na gumb Nastavitve se odpre okno za urejanje karte.
Nastavitve karte

Polje Kategorije predstavlja seznam kategorij v katerih se karta nahaja. Karto se doda v kategorijo s pomočjo gumba +.  Odpre se okno s seznamom vseh kategorij. Ko uporabnik izbere kategorijo v katero želi dodati karto, potrdi izbor z gumbom OK. Brisanje karte iz kategorije je omogočeno z gumbom »koš«, kjer uporabnik najprej klikne na kategorijo iz katere želi brisati karto (karta se obarva) in pritisne na gumb »koš«. Karta je tako izbrisana iz želene kategorije.
Brisanje karte

Vsaka nova karta se vedno vpiše v kategorijo Vsi. Če uporabnik želi, da se nahaja tudi v drugih kategorijah, jo mora ročno prenesti.

V. ORODJA

V zavihku orodja boste našli dve ikoni, ki se uporabljata za merjenje razdalje oz. poti in merjenje površine.

Orodja

Orodji sta razdeljeni zaradi tega, ker lahko pri posameznem načinu merjenja merimo večkrat in tako dobimo primerljive rezultate. Meriti začnemo tako, da kliknemo na željeno ikono.

Z miško se pomaknemo na zemljevid in z levim klikom miške pričnemo z merjenjem. Nato klikamo dalje, vidimo posamezne linije od točke do točke. Točke, ki smo jih narisali, so zelene barve, vmes pa vidimo tudi točke, ki so sive barve. Te služijo namenu, da lahko tisto točko naknadno kliknemo in iz nje potegnemo dodatno stičišče.

Risanje na zemljevidu

Če smo se med merjenjem zmotili, lahko z desnim klikom miške kliknemo na željeno točko in jo zbrišemo. Merjenje zaključimo tako, da na zadnjo točko dvakrat kliknemo. To zaključi risanje za izbran poligon ali razdaljo.

Na levi strani se nam izpisujejo rezultati. Povsem na vrhu je v odebeljenem okviru razdalja (in v primeru merjenja površine tudi površina) skupna razdalja, spodaj pa so v posameznem odebeljenem okvirju točke za posamezen izmerjen poligon. Če je preveč točk na nekem poligon, lahko s klikom na sivo vrstico s puščico skrijete odseke.

Rezultati merjenja

Sklopi posameznih merjenj poligonov ali razdalj so primerni, če merite vaše nepremičnine, kjer lahko več parcel hkrati izmerite, ali če primerjate neko pot, lahko dve različici poti izmerite in ju tako primerjate ter še vrsto drugih primerov.

Merjenje izključite tako, da ponovno kliknete na ikono, ki ste jo na začetku kliknili.

VI. VNOS LASTNIH PODATKOV V SISTEM

V sistem je mogoče vnesti tudi lasten nabor podatkov. Vnos podatkov poteka ročno eden za drugim. V prihodnje bo na voljo tudi masovni uvoz podatkov v formatih:

 • shape file;
 • CSV s koordinatami ali naslovi ulic;
 • GPS lokacije.

VII. 3D PREGLEDOVALNIK

Uporabnik, ki želi pregledovati karte v 3D načinu si mora najprej namestiti ustrezen VRML pregledovalnik. Seznam brezplačnih VRML pregledovalnikov in način namestitve je opisan na tej povezavi. Po uspešni namestitci VRML pregledovalnika si uporabnik na zemlevidu izbere območje, ki ga želi videti v 3D načinu. Po izbiri območja pritisne gumb 3D, ki se nahaja na zgornjem desnem robu aplikacije. Aplikacija vrne naslednje obvestilo.
Obvestilo aplikacije

Ob kliku na gumb OK se uporabniku odpre novo okno (zavihek) v brskalniku s 3D modelom želenega območja.
Okno s 3D prikazom slike
Uporabnik z držanjem levega miškinega gumba in premikanjem miške premika 3D model v želeno smer.

VIII. PANORAMSKE SLIKE

Sloji:

vsebujejo Panoramske slike Slovenije. Kako se preglejuje panoramske slike si oglejte v forumu v rubriki Pogosta vprašanja ali na tej povezavi.

IX. Dodatne informacije za uporabnike

V meniju pogosta vprašanja so uporabnikom na voljo odgovori na splošna in vsebinska vprašanja iz Geopedie. Za diskusijo pa je uporabnikom na voljo tudi forum. NOVO: Uporaba 3D pogleda