Orodja

Dostop do orodij

Do orodij lahko uporabnik pride preko gumba poleg iskanja poti.

Orodja

Po kliku se vam v levem delu odpre seznam obstoječih orodij. Nekatera orodja so namenjena registriranim, druga so brezplačna.

Seznam orodij

Uvoz podatkov (le za Pro uporabnike)

Uvoz podatkov je namenjen množičnemu uvozu zapisov v nov sloj. Tu gre za uvoz različnih tipov datotek, vendar največkrat se uvaža .SHP datoteke. Datoteke je potrebno imeti v .ZIP formatu!

Nalaganje ZIP datoteke

Ko imate datoteko pripravljeno, jo poiščite na vašem disku ter jo naložite na naš strežnik. 

Po uspešno naloženi datoteki boste imeli na voljo sledeče možnosti:

  • Določiti ime nove sloja
  • Izbrati polja za uvoz
  • Določiti kordinatni sistem uvoza

Možnosti uvoza

Pri izbiri polj za uvoz imate tudi možnost izbrati pri posameznem polju šifrant. To pomeni, da se bo polje obnašalo kot šifrant in se bo pri dodajanju novih polj videlo to polje kot šifrant. Drugače povedano, na izbiro bodo samo vrednosti, ki so bile kreiranu ob uvozu vsebin. Te vrednosti boste tako lahko izbrali iz spustnega seznama.¸

Merjenje razdalje in površine (vsi uporabniki)

Razdaljo in površino se meri tako, da klikate z levim gumbom na miški po zeljevidu. Zelena linija vam kaže trenutno razdaljo oz. obseg lika, ki ga zaključuje modra linija. Če želite zaključiti z merjenjem, pritisnite desni miškin gumb.

Merjenje razdalje

Pretvornik koordinat (vsi uporabniki)

Nov pretvornik koordinat smo nekoliko prenovili, saj imate sedaj na izbiro pretvorbo med D48 oz. GK koordinatnim sistemom in pa WGS 84 (prej GPS). Zgoraj imate dve polji, kjer lahko vpišete Y, X oz. Lat in Lon koordinate. V koliko format zapisa ne bo pravilen, boste dobili pod poljem obvestilo, da morate spremeniti format zapisa.

Ko ste vtipkali želene koordinate, pritisnite gumb Pretvori za pretvorbo.

Poleg osnovnega pretvarjanja pa smo vključili tudi novo funkcijo Izbiro točke na zemljevidu. Ta vam omogoča, da kliknete gumb Izberi točko in nato kliknete na zemljevid. Na zemljevidu se pojavi znakec, katerega koordinate se prepišejo v zgornji dve polji. Tako imate olajšan način odčitavanja koordinat za želene lokacije.

Pretvornik koordinat