Delo s kartami in sloji

Nekaj besed o kartah in slojih

Geopedia je spletni zemljevid, kjer lahko uporabniki odkrivajo različne tematike in jih vidijo predstavljene na zemljevidu. Tako lahko uporabniki vidijo bankomate ali pošte, najdejo prave hišne številke, izberejo najljubšo pohodniško pot, izvejo kje se vrši največ potresov in še mnogo več. Vse to s pomočjo slojev in kart. Kaj pa so pravzaprav sloji in karte?

Sloj predstavlja določeno tematiko, ki lahko vsebuje zapise na zemljevidu v obliki točk, linij ali poligonov. Vsak sloj je lahko samo ene vrste geometrije, tako da se ne more mešati linij in točk na istem sloju. Npr. bankomati so točkovni tip sloja, medtem ko so pohodniške poti linijski tip slojev. Vsak tip geometrije služi svojemu namenu in ima svoje prednosti.

Karta pa predstavlja skupino slojev. To pomeni, da lahko v karto vključimo poljubne sloje različnih geometrij in jih razvrščamo tudi po vrstnem redu. Namen kart je ta, da lahko nekomu predstavimo npr. pohodništvo v Sloveniji, kjer lahko naenkrat vidi vse pohodniške poti (linije), planinske postojanke (točke) in tudi zavarovana območja (poligoni).

Prikaz karte in sloja v zavihku Vsebina
1 - Posamezni sloji, ki so ločeni v skupine (siva glava) za lažji pregled
2 - Celoten seznam slojev predstavlja karto

Iskanje slojev in kart

Iskanje obstoječih kart in slojev

V zavihku Info smo pripravili kartek seznam najbolj popularnih kart, ki jih lahko vključite s klikom nanje. V zavihku Info vse informacije o karti. V modri pasici najdete ime trenutno vključene karte, spodaj pa lahko vidite opis karte. Nekatere karte nimajo opisov, saj so jih pripravili drugi uporabniki, ki lahko niso izpolnili opisa.

Drugače pa lahko karte in sloje najdete s pomočjo iskalnika. V koliko vam bo iskalnik našel kakšen sloj ali karto, boste to videli po sivih glavah ter po ikoncah.

Sloji in karte med rezultati

Karte boste lahko prepoznali po simbolu Karta, medtem ko boste sloj prepoznali po enem izmed treh tipov simbolov:

Točka - Točkovni sloj
Linija - Linijski sloj
Poligon - Poligonski sloj
Šifrant - Šifriran sloj 

Sloj ali karto lahko vključite s klikom nanje ali modro puščico, za informacije pa lahko izveste s klikom na gumb Info.

Brskanje po vseh kartah

Seznam vseh kart je dostopen vsem uporabnikom. Razlika je, da zaklenjenih kart nepooblaščeni uporabniki ne bodo videli. Gumb, ki prikaže seznam vseh kart je dostopen v modri pasici na desni strani v zavihku INFO.

Izbira karte

Odpre se vam okno, kjer lahko pregledujete vse kart po kategorijah. Kategorije se nahajajo na levi, pripadajoče karte kategorijam pa se nahajajo na desni. Ko ste našli želeno karto, kliknite nanjo in pritisnite gumb Izberi.

Seznam kart

Brskanje po vseh slojih

Čeprav imate vključeno karto in se v karto ne more dodajati novih slojev, pa lahko kadar koli dodajate poljubne sloje za trenutni ogled (po osvežitvi brskalnik teh slojev ne bo več v seznamu). Za brskanje po vseh slojih (do katerih imate pravico) pojdite na zavihek Vsebina in kliknite "+" na desni stran imodre pasice.

Dodajanje slojev

Po kliku na "+" se bo pojavilo okno, kjer lahko vidite na levi strani kategorije slojev (če ste prijavljeni, vidite zgoraj vaši kategoriji: Priljubljeni in Osebni sloji), na desni pa seznam vseh slojev.

Izbira slojev

S klikom na kategorijo se vam v desni strani izpišejo sloji, ki pripadajo izbrani kategoriji. Na levi in desni strani seznama slojev pa imate puščici, na kateri lahko kliknete za prikaz dodatnih slojev. V koliko imate v mislih specifičen sloj, ga lahko vpišete zgoraj v iskalnik in pritisnete ENTER. Pazite, da ne boste imeli izbrane kategorije, v kateri ga ne bi bilo. Za prikaz vseh slojev v vseh kategorijah kliknite ponovno na izbrano kategorijo, da ne bo več izbrana. 

Ko ste našli želeni sloj, ga kliknite, da bo označen modro in kliknite zgoraj na gumb Dodaj.

Dodajanje in urejanje nove karte

Dodajanje nove karte

Novo karto mogoče dodati le kot registriran uporabnik. Ko ste enkrat registrirani, pojdite na zavihek Osebno, kjer boste v modri pasici videli dva gumba: Nov sloj in Nova karta. kliknite na Nova karta.

Nov sloj in nova karta

Pojavi se vam okno za vpis osnovnih informacij o karti.

Kreiranje nove karte

Obvezno je potrebno izpolniti ime karte. Določite lahko tudi pravice za ogled karte:

 • Zasebno - Ogled karte je na voljo le vam
 • Ogled s povezavo - Ogled karte je mogoč vsem, ki imajo pravi URL naslov do vaše karte
 • Samo ogled - Vpogled v karto imajo vsi

Ko ste vpisali vse, pritisnite Shrani.

Po kreiranju karte ste prenešeni na zavihek Vsebina v urejevalni način. Najprej morate dodati skupino, ki bo povezovala želene sloje. Skupin lahko dodate poljubno kot tudi slojev v posamezno skupino.

Dodajanje slojev v karto

Za dodajanje slojev v skupino kliknite ikonco na desni strani skupine. Ta odpre okno, kjer poiščete želene sloje. Kliknite na sloj in kliknite gumb na vrhu Potrdi.

Dodaj sloj v karto

Znotraj vaše karte lahko obstoječe sloje poimenujete drugače, kot jim je v resnici ime. Tako imate lahko na primer vključen sloj Restavracije, ki pa ga v vaši karti lahko poimenujete v Gostilne. To storite tako, da greste z miško čez ime sloja in kliknete nanj. Ime lahko tako preimenujete. Če pa ste si premislili in bi želeli videti originalno ime, pobrišite polje in ko kliknete izven polja, se bo originalno ime vrnilo.

Skupine in sloje odstranite s klikom na "X" na desni strani.

Poleg X-a pa imate pri posameznih slojih tudi možnost lastnega stiliziranja sloja znotraj vaše karte. To pomeni, da če imate za primer sloj Kolesarske poti vključen v vašo karto in ima ta sloj linije v modri barvi pa vam ta modra ne ugaja, lahko s klikom na ikonco Ikonca za urejanje stilov sloja spremenite originalno stiliziranje sloja. Odpre se vam okno z enakimi nastavitvami kot pri sloju. Tako lahko spremenite stil v vam ljubši.

Urejanje stila sloja znotraj vaše karte

Pritisnite Potrdi za ogled sprememb.

Urejanje karte

Urejanje obstoječe karte je ločeno v dveh delih. V zavihku Info urejate splošne informacije karte (opis, ime, pravice), medtem ko v zavihku Vsebina urejate sloje, ki jih želite imeti v karti.

V oba načina pridete tako, da kliknete bel svinčnik na desni strani modre pasice.

Gumb za urejanje karte

Urejate na enak način opis in sloje kot je opisano pri dodajanju karte. Ko ste zaključili, pritisnite gumb Shrani. Če pa želite karto izbrisati, pritisnite bel koš na desni strani modre pasice ko ste v načinu urejanja. Bel koš je dosegljiv tako preko Info zavihka kot tudi preko Vsebina zavihka.

 

Dodajanje in urejanje sloja

Dodajanje novega sloja

Enako kot za dodajanje karte je tudi za dodajanje sloja potrebno biti registriran. Pojdite na zavihek Osebno in kliknite na gumb Nov sloj.

Dodajanje novega sloja poteka preko čarovnika.


Prvi korak dodajanja sloja
V prvem koraku morate obvezno izpolniti ime vašega sloja. Izbirate lahko med sledečimi tipi geometrije:

 • Točka,
 • Linija,
 • Poligon,
 • Šifrant.

Potem imate še pravice glede dostopa do vašega sloja:

 • Zasebno - dostop imate le vi,
 • Ogled s povezavo - Dostop do vašega sloja je omogočen vsakomur, ki ima pravi URl naslov do vašega sloja
 • Samo ogled - Sloj je dostopen vsakomur
 • Urejanje podatkov - Sloj vidijo vsi ter lahko tudi urejajo zapise in opis sloja

Na koncu imate možnost dodajanja opisa za vaš sloj.

Drugi korak dodajanja sloja
V drugem koraku morate ustvariti polja, ki se nanašajo na zapise v vašem novem sloju.
Obvezno je potrebno ustvariti vsaj eno polje. Navadno se to polje poimenuje Ime, kar pomeni, da se bo vsakemu zapisu v sloju dodelilo ime. Vsakemu polju se lahko določi tip, vidnost in oznake.

Tip so sledeči:

 • Število - uporabnik bo vpisal celo število
 • Decimalno število - uporabnik bo lahko pri številu vpisal decimalna mesta
 • Tuj ID - tu izberete sloj, za katerega boste hoteli, da bo pri zapisu uporabljen eden izmed zapisov v izbranem sloju. Npr. če izberete Občine, boste pri novem zapisu izbrali točno določeno občino. Tako se uporabniki ne bodo mogli zmotiti pri imenu občine.
 • Krajše besedilo - Besedilo v obliki ene vrstice
 • Daljše besedilo - Besedilo v obliki daljšega polja
 • Wiki besedilo - Besedilo z možnostjo tekstovnega urejanja
 • Fotografija - Uporabnik lahko doda lastno fotografijo
 • Datum in ura - Uporabnik izbere datum in uro
 • Datum - Uporabnik izbere samo datum
 • Stil - Uporabnik uporabi polje kot stil
 • Da/Ne - Polje se obnaša kot trditev Da ali Ne

Ko ustvarite prvo polje, lahko vidite povsem na vrhu možnost izbire Polja za prikaz. Tu izberete izmed obstoječih polj tisto, za katero želite, da se njegova vrednost izpiše v glavi rezultata. Navadno se tu uporabi prvo polje, ki je kot rečeno najpogosteje ime.

Pri vidnosti uporabnik lahko izbere sledeče:

 • Vedno vidno - polje je vedno na voljo (pri ogledu in urejanju)
 • Vedno skrito - polje ni nikoli vidno (niti pri ogledu niti pri urejanju)
 • Skrito med pregledovanjem - Vrednost polja se vidi le pri urejanju (npr. če hočemo zapise povezovati med občinami, vendar nočemo prikazati imena občine med ogledom zapisa)
 • Skrito med urejanjem - Vrednost polja je vidna le pri ogledu (ko uvažamo zapise, nočemo, da bi uporabniki spreminjali vrednost)

Pri oznakah pa lahko izberemo te možnosti:

 • Obvezno - Ko dodajamo zapis, je potrebno to polje obvezno izpolniti, drugače zapisa ni mogoče shraniti
 • Samo za branje
 • Izključi za iskanje po celotnem besedilu - Ko se izvede iskanje, hočemo izključiti iskanje po vrednostih tega polja

Ko ste zaključili drugi korak, imate v tretjem koraku izbiro stila.

Glede na tip geometrije, ki ste jo izbrali, imate različne možnosti stila.
Za točke lahko določite simbol, barvo simbola ter velikost. Poleg simbola in barve imate tudi polje, kjer lahko vnesete poljubno številko simbola oz. heksadecimalno vrednost barve.

Stiliziranje simbolov v sloju

Pri linijah lahko izberete stil linije (prazno, polno, pikčasto, črtkasto, pikčasto in črtasto), barvo linije ter debelino.

Stiliziranje linij v sloju

Pri poligonih pa lahko posebej stilizirate obrobo poligona ter polnilo. Pri obrobi lahko izberete barvo in debelino, pri polnilu pa barvo in njeno transparenco.

Stiliziranje poglinov v sloju

Ko ste zaključili z vsemi podatki, pritisnite Shrani za zaključek procesa. Nov sloj najdete med ostalimi sloji pod zavihkom Osebno.

Urejanje nastavitev sloja

Za urejanje sloja je najprej odpreti sloj v svojem zavihku. To storite s klikom na "i" na desni strani sloja (ali pod zavihkom Vsebina ali pod Osebno). Sloj se vam odpre v svojem zavihku. Na desni strani modre pasice sloja boste videli bel svincnik, ki vam s klikom odpre enake 3 podzavihke kot pri kreiranju sloja.

Urejanje nastavitev obstoječega sloja

Na desni strani modre pasice vidite tudi koš, s katerim zbrišete sloj. Pred popolnim brisanjem morate svojo odločitev potrditi. Spremembe shranite s klikom na gumb Shrani.

V zavihku Stil lahko urejate stiliziranje sloja. Več o tem si preberite na strani Stil slojev

Orodja za sloje

Določena orodja za sloj lahko prijavljeni uporabniki najdete na zavihku Sloj (klik na "i" sloja). Orodja se nahajajo na dnu zavihka Sloj.

Orodja sloja

Glede na pravice se uporabniku izpišejo različna orodja, v splošnem pa so sledeča:

 • Dodajanje zapisa: Tu gre za isto funkcionalnost kot je samo dodajanje zapisa preko zavihka Vsebina.
 • Dodajanje sloja med priljubljene: Izbrani sloj se doda v sklop priljubljenim na zavihku Osebno
 • Dodajanje sloja med osebne : Izbrani sloj se doda v sklop osebno na zavihku Osebno
 • Izvoz podatkov sloja: Klik na ta gumb odpre okno, kjer izberete, katera polja želite izvoziti za vse zapise v sloju. Opomba: Funkcionalnost izvoza podatkov je omogočena za lastne podatke oziroma podatke, kjer je dovoljena javna distribucija.
 • Tabela zapisov na sloju: Tu se vam pod zemljevidom odpre tabela z zapisi iz sloja. Ta lahko poljubno premikate gor in dol, ali pa ga skrijete v klikom na sivo pasico pod tabelo. Tabelo zaprete s klikom na "X" zgoraj desno.
  Poleg pregleda podatkov imate tudi možnost kreiranja filtra. Tu kliknete na gumb Filter, kjer se vam nato odpre okno. Izpolnite želene podatke in kliknite Potrdi.
 • Uvoz GPX datoteke: Klik na ta gumb odpre okno, kjer poiščete želeno GPX datoteko in jo uvozite. Po uspešnem uvozu boste premeščeni v način dodajanja zapisa, kjer boste lahko dodatno popravili geometrijo in izpolnili opisne podatke.