Stil slojev

Osnovni urejevalnik

Pri urejanju sloja lahko znotraj zavihka Stil določite nove parametre za vizualizacijo sloja. Parametri ki jih lahko nastavljate, se glede na tip geometrije razlikujejo.

Uredi sloj

Za točke lahko določite simbol, barvo simbola ter velikost. Poleg simbola in barve imate tudi polje, kjer lahko vnesete poljubno številko simbola oz. heksadecimalno vrednost barve.
 Stili za tocke

Pri linijah lahko izberete stil linije (prazno, polno, pikčasto, črtkasto, pikčasto in črtasto), barvo linije ter debelino.
Stili za linije

Pri poligonih pa lahko posebej stilizirate obrobo poligona ter polnilo. Pri obrobi lahko izberete barvo in debelino, pri polnilu pa barvo in njeno transparenco.
Stili za poligone

Napredni urejevalnik

Stil sloja lahko urejate tudi v naprednem urejevalniku, do katerega dostopate preko gumba Napredni urejevalnik, ki se nahaja ob spodnjem robu zavihka Stil.

Napredni urejevalnik
V naprednem urejevalniku lahko urejate sintakso, ki določa kako je sloj vizualiziran. Glede na vrsto geometrije ki je določena sloju, vsaka sintaksa vsebuje niz različnih tipov - symbolizer, ki določajo kako je geometrija prikazana.
 
Vsak tip - symbolizer je sestavljen iz niza parametrov, ki določajo posamezne lastnosti prikaza:

Linije in robovi (LineSymbolizer)

Struktura: LineSymbolizer ( opacity, displacementX, displacementY, lineType, stroke, strokewidth )

opacity Transparenca linije
displacementX Premik v smeri X osi
displacementY Premik vsmeri Y osi
lineType Tip linije (polna, črtkana ...
stroke Barva linije
strokewidth Debelina linije

 

Primer:

return sf.Symbology([
   sf.PaintingPass([
      sf.LineSymbolizer({
         opacity: 1,
         displacementX: 0,
         displacementY: 0,
         lineType: 'SOLID',
         stroke: 0xff000000,
         strokeWidth: 1
      })
   ])
]);

 

Polnilo (FillSymbolizer)

Struktura:  FillSymbolizer ( opacity, displacementX, displacementY, fill, fillBackground, fillType )

opacity Transparenca polnila
displacementX Premik v smeri X osi
displacementY Premik vsmeri Y osi
fill Barva polnila
fillBackground Barva ozadja polnila
fillType Tip polnila

 

Primer:

return sf.Symbology([
   sf.PaintingPass([
      sf.FillSymbolizer({
         opacity: 1,
         displacementX: 0,
         displacementY: 0,
         fill: 0xff00ff00,
         fillBackground: 0xff00ff00,
         fillType: 'SOLID'
      })
   ])
]);

 

Točke (PointSymbolizer)

Struktura:  PointSymbolizer ( opacity, displacementX, displacementY, size, symbolId, fill )

opacity Transparenca simbola (točke)
displacementX Premik v smeri X osi
displacementY Premik vsmeri Y osi
size Velikost simbola
symbolId Identifikator simbola
fill Barva simbola (točke)

 

Primer:

return sf.Symbology([sf.PaintingPass([
   sf.PointSymbolizer({
      opacity: 1,
      displacementX: 0,
      displacementY: 0,
      size: 26,
      symbolId: 618,
      fill: 0xffe80c0c})
   ])
]);

 

Besedilo (TextSymbolizer)

Struktura:  TextSymbolizer ( opacity, displacementX, displacementY, fill, label, font )

opacity Transparenca steksta
displacementX Premik v smeri X osi
displacementY Premik vsmeri Y osi
fill Barva teksta
label Tekst za prikaz. Za prikaz se navadno ne uporablja statičnih tekstov, razen, če gre za enote ali druge besede, ki so vedno enake. Primer dodajanj besedila si lahko ogledate tukaj.

 

Primer:

return sf.Symbology([
  sf.PaintingPass([
    sf.TextSymbolizer({
      displacementX: 22.0,
      displacementY: 0.0,
      fill: 0xff000000,
      label: f39993, //to je komentar. f39993 pomeni sklic na polje z ID-jem 39993
      opacity: 1
    })
  ])
]);