Navodila za uporabo

Prijava

V aplikacijo se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ju izbrali pri registraciji na portalu Geopedia.
Če še nimate uporabniškega računa sledite povezavi Registracija.

Prijava v aplikacijo

 

Glavni prikaz

Glavni prikaz v aplikaciji je poleg hitrega vnosa zemljevid. Na zemljevidu lahko z enim klikom na točko dobite informacije o posameznem zapisu. Povsem na vrhu je menijska vrstia, kjer imate aplikacijski gumb, ki vas vrne na prejšnji zaslon (1). Povsem na desni (2) so akcije, kot so:

 • Dodajanje zapisa - Dodajanje zapisa
 • Moja lokacija - Prikaži mojo lokacijo
 • Sloji - Prikaz slojev
 • Tabelarični prikaz - Tabelarični prikaz lastnih zapisov
 • Prikaz zemljevida - Prikaz zemljevid
 • Dodatne možnosti - Dodatne možnosti, ki vsebujejo lahko že naštete možnosti, če naprava nima dovolj prostora (sinhronizacija, hitri vnos). Starejše različice Androida in telefoni imajo dodatne možnosti tudi preko posebnega gumba ali na dnu.

Ko iščete po zemljevidu, urejate zapis ali upravljate s sloji, se vam pojavijo okna (3). Te lahko zaprete s klikom na križec v desnem zgornjem kotu. Če ste odprli enega izmed mnogih zapisov in se želite vrniti na seznam najdenih zapisov, kliknite na puščico v levem zgornjem kotu tega okna.

Splošni prikaz

Za kakršne koli težave ali pripombe pišite na info@geopedia.si.

Hitri vnos

Ob zagonu se izvede sinhronizacija podatkov s strežnikom.

Odpre se čarovnik za hitro dodajanje dogodkov. Povsem na vrhu imate na izbiro 3 dogodke:

 • Neurja
 • Vodostaj
 • Stanje morja

Pri vsakemu lahko določite osnovne podatke. Nekateri imajo drsnike, s katerimi enostavneje določite resnost določenega dogodka. Pod njimi so tudi slike za boljšo predstavo resnosti dogodka.

Hitri vnos neurja  Hitri vnos vodostaja  Hitri vnos stanja morja

Vnos potrdite s pritiskom na gumb Pošlji, pri tem se zapis shrani lokalno ter samodejno sinhronizira s strežnikom (kar pomeni, da je takoj viden na Geopedii). V kolikor ne želite dodati dogodka, pustite vse prazno in pritisnite gumb Napredni vnos, ki vam odpre zemljevid.

Napredni vnos

Če želite v zapis vnesti več podatkov, pritisnite gumb Napredni vnos. Odpre se zemljevid in orodna vrstica z gumbi za dostop do glavnih funkcionalnosti, ki so opisane zgoraj.

Za dodajanje novega zapisa o vremenskih pojavih pritisnite "PLUS" gumb v orodni vrstici. Odpre se novo pojavno okno, v katerem izberete vrsto poročila, za katero želite dodati vnos.

Vrste poročil, ki so na voljo:

 • Poročila o neurjih
 • Poročila o stanju vodotokov
 • Poročila o stanju morja
 • Poročila o onesnaženju voda

Dodajn nov zapis na sloj

Glede na vrsto izbranega poročila se odpre prilagojen obrazec za vnos podatkov o pojavu.

Vnos podatkov

Določanje GPS lokacije

Za določitev GPS lokacije pritisnite gumb GPS lokacija ob desnem robu pojavnega okna. Lokacijo si lahko ogledate na zemljevidu s pritiskom na gumb Prikaži na zemljevidu.

Lokacija se določi glede na GPS signal ali na podlagi mobilnega omrežja. Če aplikacija ne more posodobiti lokacije, prikazuje vašo staro lokacijo, ki si jo je zapomnila vaša naprava. To lahko vidite iz že vnešenih podatkov o lokaciji, ki so označeni s klicajem. Lokacija se samodejno pridobiva med urejanjem zapisa.

Stara lokacija

Izbira datuma

Določanje datuma ima več načinov. Kot prvo lahko določite datum in čas. Med tema dvema lahko preklapljate z radijskima gumboma na vrhu. Datum pa lahko potem določite preko drsnika ali preko koledarja. To dvoje pa preklapljate z radijskima gumboma na dnu. Če pa želite določiti današnji dan, pritisnite gumb na levi. Ko ste določili datum, pritisnite gumb Potrdi.

Določanje datuma in časa

Na mobilnih napravah se urejevalnik podatkov skrije, da lahko vidite lokacijo. Pod zemljevidom se pojavi vrstica z gumboma Osveži in Podatki. Prvi gumb osveži vašo GPS lokacijo, drugi pa vam ponovno prikaže obrazec za vnos podatkov. Rumeno območje okrog središčne točke prikazuje natančnost lokacije, ki se lahko razlikuje glede na način določanja lokacije (natančnost lokacije pri GPS signalu - do 5m, natančnost lokacije glede na signal mobilnega omrežja - do 2km).

Prikaz lokacije

Glede na izbran tip poročila vnesite zahtevane podatke (obvezni podatki so označeni z zvezdico *).

Po končanem vnosu, zapis potrdite s pritiskom na gumb Shrani. Pri tem se zapis shrani v lokalno bazo, na strežnik se zapis prenese šele z ukazom oz. pritiskom na gumb Sinhroniziraj, do katerega dostopate preko ikone v orodni vrstici.

Urejanje lastnih zapisov

Dodan zapis lahko urejate ali izbrišete. Do načina za urejanje dostopate preko gumba Uredi zapis v podrobnostih zapisa. Podatke o zapisu lahko dopolnite ter jih nato ponovno shranite. Zapis lahko tudi izbrišete, to naredite s pritiskom na gumb Izbriši. Da te spremembe vnesete

Urejanje zapisa

 

Prikaz lastnih zapisov

Dodan zapis se prikaže na zemljevidu. Do zapisov lahko dostopate s pritiskom na gumb Prikaz zapisov Tabela zapisov v orodni vrstici nad zemljevidom, ki odpre tabelo z vsemi vnosi. V tabelaričnem načinu so prikazani samo lokalno vnešeni podatki, ki jih lahko urejate. Do podrobnosti zapisa dostopate tako, da kliknete na izbran vnos.

Tabela zapisov  Podrobnosti zapisa

Z ikono Filtriranje zapisov, lahko pri tabelaričnemu prikazu zapisov vklopite filtriranje zapisov glede na vhodne podatke. Preko ikone Izbira stolpcev pa dostopate do pojavnega okna za izbiro stolpcev, kjer lahko omejite prikaz stolpcev zgolj na željene. Primer števila stolpcev je prikazan na spodnji sliki.

Izbira stolpcev

Sloji

Preko gumba Sloji dostopate do slojev, kjer lahko vklopite podlago zemljevida. Izbirate lahko med ortofoto posnetkom in dvema topografskima kartama (Topo 2011 in Topo Quo).

Podlage

Na tem mestu lahko pod zavihkom Oddaljeno določite tudi to, kateri sloji poročil so vidni na trenutno izbrani podlagi.

Sloji poročil

Pri tem bodite pozorni, da se sprememba sloja pojavi z zamikom v času 1,5s.