Kako lahko dobim podatke iz zemljiškega katastra?

Digitalni katastrski načrt je zaenkrat še dosegljiv preko povezave, vendar pa bo zaradi pravil uporabe GURS-a postopoma umaknjen za prosto uporabo.

http://www.geopedia.si#L741_b2_x462156_y100720_s17

Do samih podatkov je možno priti tako, da kliknete z miško na želeno lokacijo. Poizvedba vam bo vrnila seznam parcel, ki so v okolici klika. Potrebno je vedeti, da je zemljiški kataster viden na merilu 1:5000 in večjem.

V kolikor bi hoteli pomagati Geopedii pri nakupu novih podatkov (kot je omenjeni Digitalni katastrski načrt), nam lahko pomagate s prostovoljnimi prispevki.

Komentarji

Posodobili smo navodila. Kot

Posodobili smo navodila. Kot omenjeno, katastrski načrt se bo postopoma umaknil iz proste uporabe, zato naprošamo za vsako pomoč pri pridobivanju novih podatkov.

Tega ne razumem? Kako pridemo

Tega ne razumem?

Kako pridemo do podatkov preko povezave? Katere, kakšne povezave?