Razlaga topografskih znakov

Splošni topografski znaki, ki so uporabljeni na podlagah v Geopedii, so razloženi na naslednjih povezavah:

Ker Geopedia omogoča izgradnjo novih vsebin, lahko "uredniki" le-teh določajo svoje topografske ključe. Hkrati ima lahko vsaka točka različen prikaz glede na približavo na zemljevid (pri ogromnem številu zapisov se raje uporabi manjše pike, pri približavi pa se potem prikaže drug simbol, ki tematsko ponazarja pomen točke). Uredniki vsebin načeloma opise pomenov znakov dodajo v informacijo o sloju/karti.

Oznake: