Kako lahko poljubno stiliziram obstoječi sloj?

Uporabniki imate možnost da na že obstoječih slojih določate poljubne stile. Te lahko urejate pri slojih ki jih dodate v svojo osebno karto. To pomeni, da se sprememba stila aplicira le znotraj vaše osebne karte.

Primer:
Ko ustvarite novo karto, vanjo dodate sloj s klikom na ikono Dodaj nov sloj v skupino. Odpre se pojavno okno Izbira sloja kjer izberete željen sloj, ta se nato pojavi znotraj nove skupine.

Nov sloj v skupini
S klikom na ikono Uredil stil sloja znotraj karte dostopate do naprednega urejevalnika kjer lahko uredite stil sloja.

Napredni urejevalnik


Od vrste geometrije je odvisno katere parametre lahko nastavljate. Več o lastnostih stilov posameznih tipov geometrij najdete na podstrani Stil slojev

V našem primeru je vrsta geometrije: linija. Linijam na sloju želimo zamenjati barvo iz rjave v rdečo. Zato v parametrih znotraj naprednega urejevalnika poiščemo zapis ki določa barvo linije - barve so določene v heksadecimalnem zapisu. Vrednost trenutno nastavljene barve zamenjamo z novo heksadecimalno vrednostjo.
Napredni urejevalnik
Stil ki ste ga določili se aplicira samo znotraj osebne karte. Po končanem urejanju v urejevalniku pritisnite gumb Potrdi. Da je sprememba vidna, morate vsebino nove osebne karte shraniti s pritiskom na gumb Shrani.

Sprememba barve na plastnicah

Oznake: