vrml izvoz

Včasih je imela geopedia možnost da si teren izvozil kot vrml. A je to še mogoče? Moram zato imeti geopedio PRO?

 

hvala jernej

3D funkcionalnost smo v novi

Glas za!
202

3D funkcionalnost smo v novi Geopedii umaknili, ker ni delovala dobro in pripravljamo novo rešitev. Ko bo nared, bomo obvestili na Geopedii in portalu.