Starost kart

Pogosto opažam spraševanje in pritoževanje uporabnikov nad starostjo kart. Tako kot na vsaki karti bi bilo tudi na Geopediji potrebno navesti vsaj letnico izdaje karte, če že ne starost vsebine. Osebno me to najbolj moti pri orotofotu, čeprav večino najbrž zmoti zastarelost DTK25.