Preradovićeva ulica

Na topološki karti je za Bežigradom zapisano "PreradoviŠeva ulica" -> pravilno je Preradovićeva ulica.

 

Lep dan, Tomi

Hvala za opozorilo, vendar za

Glas za!
125

Hvala za opozorilo, vendar za takšne napake bomo morali obvestiti GURS, od katerih smo tudi dobili zemljevid.