Preradovićeva ulica

Na topološki karti je za Bežigradom zapisano "PreradoviŠeva ulica" -> pravilno je Preradovićeva ulica.

 

Lep dan, Tomi

Hvala za opozorilo, vendar za

Hvala za opozorilo, vendar za takšne napake bomo morali obvestiti GURS, od katerih smo tudi dobili zemljevid.