Partizanski spomeniki

Partizanski spomenik na Župankovi domačiji

sem

Glas za!
7

sem

zelea

zelea

sem

sem