Napaka pri lociranju Sestranske vasi in Gorenje vasi

Spoštovani,

pri rodoslovnem delu sem ugotovil, da je v vaših kartah nad Soro locirana Sestranska vas, Gorenja vas pa pod Soro. Atlas Slovenije ne vsebuje več toponima Sestranska vas, ampak navaja "predmestje" Trata. Pravilno lociranje v vsej zgodovini od severa proti jugu je:

Gorenja vas

reka Sora

Sestranska vas

Trata

Dokaz najdete v starih vojaških zemljevidih (in urbarjih)

Naslov vojaškega zemljevida

http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?bbox=1569591.380007684%2C5793157.59...

 

l.p. Janez Kalan