LEGENDA znakov

Ne najdem nikjer osnovne legende vseh topografskih znakov na kartah geopedie.

Ali sploh obstaja?

LPJ

Vsaka vsebina (sloj) ima

Glas za!
188

Vsaka vsebina (sloj) ima svojega "urednika" (administratorja) in le-ta se sam odloči, katere simbole bo uporabil za prikaz točk. Hkrati ima lahko vsaka točka različen prikaz glede na približavo na zemljevid (pri ogromnem številu zapisov se raje uporabi manjše pike, pri približavi pa se potem prikaže drug simbol, ki tematsko ponazarja pomen točke). Je pa potrebno te simbole ročno vnesti v opis sloja/karte, zato morda kje ti simboli niso opisani. Se pa pomen točke vedno najde v naslovu skupine, ko se naredi poizvedba (klik) na zemljevidu. Ta naslov skupine je viden v sivi glavi takoj nad rezultatom.

Kar se pa tiče topografskih simbolov na samem zeljevidu so ti simboli izdelani v sklopu samega zemljevida in se je za to potrebno obrniti na samega izdelovalca zemljevid, kar je v tem primeru Geodetski Institut Slovenije. Gre pa za standardne topografske simbole.

Na spodnjo stran smo dodali

Glas za!
154

Na spodnjo stran smo dodali povezave do najbolj pogostih topografskih znakov:

http://portal.geopedia.si/faq/razlaga-topografskih-znakov